помічати


Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • помічати — а/ю, а/єш, недок., помі/тити, і/чу, і/тиш, док., перех. і без додатка. 1) Сприймати зором; бачити. 2) Сприймати слухом; чути. 3) Відчувати що небудь. 4) Виявляти що небудь, встановлювати якийсь факт. 5) Звертати увагу на кого , що небудь;… …   Український тлумачний словник

  • помічати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • уловлювати — (вло/влювати), юю, юєш і рідко уловля/ти (вловля/ти), я/ю, я/єш, недок., улови/ти (влови/ти), уловлю/, уло/виш; мн. уло/влять; док., перех. 1) Сприймати, розпізнавати, помічати що небудь органами чуттів. || Сприймати, осягати розумом або помічати …   Український тлумачний словник

  • вирізняти — я/ю, я/єш, недок., ви/різнити, ню, ниш, док., перех. Виокремлювати кого , що небудь, робити помітним серед інших. || Розрізняти, помічати за якими небудь ознаками …   Український тлумачний словник

  • відзначати — а/ю, а/єш, рідко відзна/чувати, ую, уєш, недок., відзна/чити, а/чу, а/чиш, док., перех. 1) Виділяти що небудь якоюсь позначкою; відмічати. || Указувати собою на що небудь. 2) перен. Помічати що небудь унаслідок уважного спостереження; звертати… …   Український тлумачний словник

  • відключатися — а/юся, а/єшся, недок., відключи/тися, ючу/ся, ю/чишся, док. 1) Пас. до відключати, відключити. 2) перен., розм. Переставати помічати навколишнє, переставати чути, сприймати кого , що небудь …   Український тлумачний словник

  • відкривати — а/ю, а/єш, недок., відкри/ти, и/ю, и/єш, док., перех. 1) Піднімаючи або знімаючи те, чим закрите, накрите щось, робити вільним доступ усередину чого небудь. || Забирати те, що прикриває або закриває, затуляє кого , що небудь. || Зсуваючись у той… …   Український тлумачний словник

  • віднаходити — джу, диш, недок., віднайти/, айду/, а/йдеш; мин. ч. віднайшо/в, йшла/, йшло/; док., перех. 1) Знаходити, виявляти раніше втрачене, сховане; відшукувати. 2) перен. Помічати, вбачати певні риси, якості. •• Віднайти/ себе/ усвідомити свій нахил,… …   Український тлумачний словник

  • відтикати — I відт икати див. відтикати I. II відтик ати а/ю, а/єш, недок., відти/кати, и/чу, и/чеш і відіткну/ти, ну/, не/ш, док., перех. Опускати вниз що небудь підіткнуте (одяг, фіранку тощо). III відт икати див. відтикати III. IV відтик ати а/ю …   Український тлумачний словник

  • всевидющий — (усевидю/щий), рідше всевидю/чий (усевидю/чий), а, е. Який здатний усе бачити, помічати; пильний. •• Всевидю/ще (всевидю/че) о/ко а) про очі того, хто все бачить і знає; б) про Бога …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.